KINWORK

KINWORK là gì?

Nói một cách đơn giản, 「KINWORK」=「CÔNG CỤ TÌM KIẾM CHUYÊN VỀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG」. Đây là một công cụ tìm kiếm chuyên về một lĩnh vực duy nhất và cũng là một ví dụ về tìm kiếm dọc. Đây là một dịch vụ đi qua hàng ngàn trang Web, chẳng hạn các trang web tuyển dụng, phương tiện truyền thông như Báo chí, các Tổ chức khác nhau hay những trang web tuyển dụng của các doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin việc làm và cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng loạt cho người tìm việc.

Hệ thống KINWORK nói một cách cụ thể là

KINWORK sẽ chỉ thu thập những thông tin việc làm từ các trang tuyển dụng và phương tiện truyền thông của Nhật Bản. Trong KINWORK, đã có sẵn 2 chỗ trống để nhập những điều kiện liên quan đến loại hình công việc hay nguyện vọng bản thân và nơi làm việc. Người tìm việc chỉ cần nhập những thông tin trên thì những thông tin tuyển dụng phù hợp với sẽ hiện ra. Kết quả tìm kiếm sẽ kết nối đến nguồn mà thông tin tuyển dụng đang thực sự được đăng lên, người tìm việc có thể xem chi tiết được nội dung tuyển dụng và ứng tuyển tại nguồn đăng tuyển. Ngoài ra, có những công việc mà Bạn có thể nộp đơn trực tiếp từ KINWORK, trong mọi trường hợp, KINWORK không trực tiếp tham gia vào việc tuyển dụng.

LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI XIN VIỆC KHI SỬ DỤNG KINWORK

Từ góc độ Người tìm việc, Bạn sẽ có lợi ích trong việc chọn lọc được thông tin tuyển dụng phù hợp, vượt qua được rào cản của các phương tiện cung cấp việc làm. Khi Bạn càng tăng các điều kiện như hình thức việc làm, loại hình công việc, nơi làm việc, mức lương và đãi ngộ thì thông tin tuyển dụng phù hợp với nguyện vọng của Bạn càng được chọn lọc từ Internet, nên có thể nói rằng ngay cả trong các phương tiện cung cấp việc làm thì vẫn có sự không đồng nhất với nhau.

LỢI ÍCH VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG KHI SỬ DỤNG KINWORK

Vì Doanh nghiệp được đăng tuyển thông tin tuyển dụng miễn phí nên sẽ có rất nhiều lợi ích như tăng thêm cơ hội tuyển dụng và đảm bảo nguồn nhân lực.