Phần mềm nhúng
Embedded Software 

Cho đến nay, công ty chúng tôi đã tham gia phát triển phần mềm hệ thống phương tiện từ giai đoạn đầu của dự án cho tới giai đoạn sau của dự án. Ngoài ra chúng tôi cũng đang phát triển hệ thống chẩn đoán y tế, hệ thống quản lý chẩn đoán hình ảnh, CT/MRI, vv…

Thành tích kinh doanh

 • Phát triển hệ thống điều khiển động cơ ô tô
 • Phát triển phần mềm trò chơi
 • Phát triển hệ thống máy công nghiệp
 • Phát triển trình xử lý ảnh kỹ thuật số
 • Phát triển trình điều khiển khác nhau
 • Phát triển hệ thống y tế
 • Phát triển hệ thống y tế
 • Phát triển điện thoại thông minh Android
 • Phát triển hệ thống điều khiển robot làm việc
 • Phát triển hệ thống điều khiển động cơ ô tô
 • Phát triển phần mềm trò chơi
 • Phát triển hệ thống máy công nghiệp
 • Phát triển trình xử lý ảnh kỹ thuật số
 • Phát triển trình điều khiển khác nhau
 • Phát triển hệ thống y tế
 • Phát triển hệ thống y tế
 • Phát triển điện thoại thông minh Android
 • Phát triển hệ thống điều khiển robot làm việc