Dịch vụ dịch thuật kỹ thuật

Đây là một dịch vụ để dịch dữ liệu kỹ thuật công nghệ thông tin tiên tiến của Nhật Bản sang tiếng Trung Quốc. Là một công ty dịch thuật nói chung chuyên về ngôn ngữ học, rất khó để dịch các thuật ngữ chuyên nghành kỹ thuật công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vì HL là một kỹ sư hệ thống có quốc tịch Trung Quốc đã ở Nhật Bản nhiều năm, nên việc dịch dữ liệu kỹ thuật công nghệ thông tin có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. 
15 yên / ký tựNhật Bản-> Trung Quốc
20 yên / ký tựTrung Quốc-> Nhật Bản
15 yên / ký tựTiếng nhật-> tiếng anh
15 yên / ký tựTiếng anh-> tiếng nhật