Ứng dụng thương mại
Business applications

Cùng với xu thế số hóa các chiến lược kinh doanh, hiện nay nhu cầu của doanh nghiệp muốn quản lý tổng hợp và thống nhất các thông tin đa dạng như bán hàng-sản xuất-nguyên liệu đầu vào-kế toán- nhân sự đang tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, nhìn từ quan điểm tùy biến và hiệu quả chi phí, ngày càng nhiều người dùng đang muốn xây dựng các hệ thống của riêng họ bằng cách sử dụng nguồn mở thay vì sử dụng các gói thương mại. Kèm theo sự phát triển của Web, các ngôn ngữ và công cụ phát triển đang dần trở nên đa dạng hóa hơn

Các dịch vụ chính được cung cấp

ERP Chúng tôi có khả năng tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh bằng cách nâng cao hiệu quả sản suất mà không làm lãng phí tài nguyên của khách hàng
SCM Chúng tôi trân trọng Đối tác như là một nhân tố vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
CRM Đây là một hệ thống quản lý toàn diện tất cả thông tin trong quá trình phát triển sản phẩm của khách hàng. Bằng việc cùng tạo 1 kho dữ liệu chung, Khách hàng có thể tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu các chi phí không cần thiết
PDM Chúng tôi giúp thu thập dữ liệu giữa các bộ phận như kinh doanh, thu mua, thiết kế và sản xuất nhằm tối ưu hóa hoạt động, tăng lợi nhuận và ROI (tỷ suất hoàn vốn) .

Thành tích kinh doanh

 • Hệ thống quản lý lương thưởng
 • Hệ thống quản lý thời gian làm việc
 • Hệ thống quản lý doanh nghiệp
 • Hệ thống kế toán tài chính
 • Hệ thống quản lý sản xuất
 • Hệ thống phân tích thông tin quản lý
 • Gói ERP
 • Hệ thống lõi-hệ thống SCM
 • Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử
 • Hệ thống quản lý tài liệu cho chính phủ
 • Hệ thống nhà trẻ
 • Hệ thống hỗ trợ bán hàng cho các công ty bán hàng
 • Hệ thống máy tính tiền POS
 • Hệ thống quản lý nhân sự và nhiều người khác
 • Hệ thống quản lý lương thưởng
 • Hệ thống quản lý thời gian làm việc
 • Hệ thống quản lý doanh nghiệp
 • Hệ thống kế toán tài chính
 • Hệ thống quản lý sản xuất
 • Hệ thống phân tích thông tin quản lý
 • Gói ERP
 • Hệ thống lõi-hệ thống SCM
 • Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử
 • Hệ thống quản lý tài liệu cho chính phủ
 • Hệ thống nhà trẻ
 • Hệ thống hỗ trợ bán hàng cho các công ty bán hàng
 • Hệ thống máy tính tiền POS
 • Hệ thống quản lý nhân sự và nhiều người khác